TAMANO LABB

Tamano Labb utvecklar och aktiverar innehåll till andra ofta där vi varit med och producerat.
Oftast till kunder, men ibland också tillsammans med samarbetspartners när vi tycker ett ämne eller projekt är spännande.
Labbet är vår konsultativa verksamhet, för intern utveckling & externa uppdrag.
Tankar blir till konkreta projekt eller experiment för att vidga vyer och bygga kunskap, gärna i samarbete med andra. Projekten kan vara såväl affärsdrivande som ideella.
Vi kan engagera samarbetspartners och finansiering till projekt vi tror på. Det behövs ofta fler kanaler till kommunikationen, perspektiv för utvecklad dialog o diskussion etc för förverkligande. Här kan vårt labb bidra.