TAMANO Studio

Med intresse och förståelse för våra uppdragsgivares behov, sammanhang och mål, kan vi skapa nyttor och värden för fler.

 

Vårt tvärsektoriella förhållningssättet och tron på samarbeten kan stärka våra uppdragsgivares platser, innehåll, upplevelser och verksamheter. Det är vår önskan att Studio Tamanos sätt att tänka, utveckla och genomföra kan bidra. 

 

Sammanhangen och uppdragen är oftast i gränslandet mellan kulturellt och kommersiellt. Där behovet och potentialen finns att ta vidare såväl befintliga utmaningar som helt nya möjligheter.

TAMANO Studio

Med intresse och förståelse för våra uppdragsgivares behov, sammanhang och mål, kan vi skapa nyttor och värden för fler.

 

Vårt tvärsektoriella förhållningssättet och tron på samarbeten kan stärka våra uppdragsgivares platser, innehåll, upplevelser och verksamheter. Det är vår önskan att Studio Tamanos sätt att tänka, utveckla och genomföra kan bidra.

 

Sammanhangen och uppdragen är oftast i gränslandet mellan kulturellt och kommersiellt. Där behovet och potentialen finns att ta vidare såväl befintliga utmaningar som helt nya möjligheter.