Tamano skapar sammanhang som kommer andra människor till gagn, i det offentliga och publika rummet.

När vi gör det finns det flera aspekter att ta hänsyn till, både som uppdragstagare, idéskapare, utförare och företagare.

Vill du veta mer hur vi resonerar och vad vi värdesätter inom områden nedan, så kontakta oss gärna på hej@tamano.se

 

Några aspekter:

Arbetsmiljö – Ekonomi – Försäkringar – GDPR – Hållbarhet – Kvalité – Medarbetare – Miljö – Materialval – Praktik/Lärlingsplats – Samarbetspartners –  Socialt ansvarstagande – Tid – Transporter – Upphandlingar – Vision mm.

 

Just nu är bilder på denna webbplats är tagna från Nordiska Museet av:

C. Kugelberg, M Olofsson, 

Tamano.se utvecklad ihop med BrorBror

rit

Tamano skapar sammanhang som kommer andra människor till gagn, i det offentliga och publika rummet.

När vi gör det finns det flera aspekter att ta hänsyn till, både som uppdragstagare, idéskapare, utförare och företagare.

Vill du veta mer hur vi resonerar och vad vi värdesätter inom områden nedan, så kontakta oss gärna på info@tamano.se

 

Några aspekter:

Arbetsmiljö – Ekonomi – Försäkringar – GDPR – Hållbarhet – Kvalité – Medarbetare – Miljö – Materialval – Praktik/Lärlingsplats – Samarbetspartners –  Socialt ansvarstagande – Tid – Transporter – Upphandlingar – Vision mm.

 

Photocred:
C. Kugelberg, M Olofsson, 
Tamano.se är utvecklad ihop med BrorBror