Tamano skapar sammanhang som kommer andra människor till gagn, i det offentliga och publika rummet.
När vi gör det finns det flera aspekter att ta hänsyn till, både som uppdragstagare, idéskapare, utförare och företagare.
Här nedan kommer med tiden kortfattad texter om hur vi resonerar och några länkar till det vi värdesätter inom dessa områden:

 

Några aspekter:

Arbetsmiljö– Ekonomi – Försäkringar– GDPR – Hållbarhet– Kvalité – Medarbetare– Miljö– Materialval– Praktik/Lärlingsplats –Samarbetspartners –  Socialt ansvarstagande –Tid – Transporter -– Upphandlingar– Vision mm.

 

Välkommen att kontakta oss på hej@tamano.se